Školící středisko - CISCO Academy


Cisco Networking Academy Program (CNAP) se začal v České republice rozvíjet v roce 1999. Cílem programu je snaha pomoci uspokojovat potřebu po kvalifikovaných odbornících v oblasti síťových a informačně - komunikačních technologií, a to jak ze středních, tak vysokých škol. První regionální akademie v České republice byla otevřena v roce 2000. Dnes je Cisco akademií v naší republice již celá řada a od roku 2005 se mezi ně řadí i SPŠ Dvůr Králové nad Labem.

Cílem programu je přispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.

Výsledkem úspěšně ukončeného studia jsou celosvětově uznávané certifikační zkoušky společnosti Cisco Systems. V současné době umožňuje naše lokální akademie absolvovat studium a zkoušky IT Essentials I: Základy hardware a software a IT Essentials II: Síťové operační systémy. V blízké budoucnosti se plánuje rozšíření nabídky o studium a zkoušku CCNA1: Základy počítačových sítí.
Nabídka školení

Nabídka školení

IT Essentials I - PC Hardware and Software
- úvod do HW a SW PC
- identifikace a instalace HW součástí PC
- instalace a základní konfigurace operačního systému MS Windows
- periferie a multimediální zařízení, jejich připojení k PC
- vytvoření lokální sítě, konfigurace síťových protokolů a TCP/IP
- připojení počítače k lokální síti a Internetu

Certifikační zkouška a uplatnění absolventa kurzu IT Essentials I:

Po absolvování kurzu IT Essentials I disponuje absolvent určitými znalostmi potřebnými pro vykonání zkoušky certifikačního testu Comp TIA A+

Tento kurz je důležitým základem pro pokračování studia v kurzech IT Essentials II a CCNA 1.

Možnost uplatnění absolvoventů po absolvování kurzu IT Essentials I:
- servisní technik
- provozní technik pro instalaci a údržbu PC
- pracovník Help-Desk
IT Essentials II: Network Operating Systems
- instalační procedury pro Linux, MS Windows 2000 a Windows XP
- procedury pro síťovou bezpečnost operačního systému
- síťové standardy, protokoly, topologie médií a zařízení
- záloha a vzdálený přístup k operačnímu systému
- řízení a optimalizace síťového operačního systému

Certifikační zkouuška a uplatnění absolventa kurzu IT essentials II

Po absolvování kurzu IT essentials II disponuje absolvent znalostmi potřebnými k vykonání zkoušky certifikačního testu Comp TIA A+ a částečnými znalostmi pro test Comp TIA Server+.

Tento kurz je výborným základem pro pokračování v kurzech CCNA.

Možnosti uplatnění absolventů kurzu IT essentials II:
- servisní technik
- provozní technik pro instalaci a údržbu PC
- pracovník Help-Desk
- provozní technik pro instalaci a údržbu sítí