Zprávy pro studenty

květen
 31.05.2006 : závěrečná práce z předmětu PGR - 1A
Každý student vytvoří následující práce.
 • logo společnosti - připojit i obor působnosti
 • reklamní leták cestovní kanceláře - koláž + text
 • úprava fotografie - retuš, atd., přinést i původní neupravenou fotografii
Termín odevzdání: 15 června
 18.05.2006 : informace k vykonání praxe studentů oboru IT
Každý student odevzdá deník z praxe.
Deník bude obsahovat:
 • hlavičku studenta (jméno, příjmení, datum narození, třídu, obor, datum vykonání praxe od-do)
 • hlavičku firmy (název firmy, hlavní obor činnosti firmy, adresa, kontakt)
 • pracovník jemuž byl praktikant přidělen (jméno příjmení, funkce ve firmě)
 • stručný popis firmy (jak dlouho působí, obory činnosti, počet zaměstnanců)
 • popis IT oddělení (počet zaměstnanců v IT, HW vybavení, SW vybavení, používaný síťový systém, připojení k internetu, antivirové a další případné zabezpečení, řešení zálohování dat, atd.)
 • denní rozpis (rozepsaná činnost praktikanta po jednotlivých dnech - 1/4 až 1/2 stránky na den)
 • zhodnocení praxe (byla - nebyla přínostná, zhodnocení získaných poznatků a zkušeností)
 • hvězdičky (počet hvězdiček, * nejhorší - ***** nejlepší)
Formát dokumentu: XHTML nebo pdf.
Termín odevzdání: 7. června 2006
Upozornění: praxi je nutno absolvovat v plném rozsahu 10-ti pracovních dnů. Případná absence či neodevzdání deníku praxe v daném termínu, znamená nemožnost uzavřít ročník bez nutnosti chybějící dny doplnit během hlavních prázdnin.
 05.05.2006 : maturitní okruhy z předmětu programování
Témata k maturitě z programování se nachází ve studijních materiálech
březen
 06.03.2006 : prověrka 4B - matematika
Snad v úterý 7.3.2006 (podle vašeho počtu).
Témata:
mocninné funkce
exponenciální funkce
logaritmické funkce
exponenciální rovnice
logaritmické rovnice
únor
 13.02.2006 : maturitní okruhy z matematiky
Opraven chybný odkaz ve studijních materiálech.
leden
 28.01.2006 : Praktická maturita informační technologie
Pod odkazem studium na intranetím systému najdete aktualizované okruhy k praktické maturitě. Nebo si prostě klepněte sem.
 25.01.2006 : 2B - programování pro týden výukového volna
Po fiasku v závěrečném zkoušení je nutné, abyste si zopakovali minimálně syntax všech probraných příkazů (bude ověřováno).
Dále doporučuji vypracovat některé z dříve vypracovávaných úloh
Novou látkou jsou pak procedury a funkce. Zde máte některé prameny, které se tohoto tématu týkají:

seriál na vbasic.cz - není ovšem specializován na VBA, ale to nevadí
excelentně v Excelu - vynikající seriál k Excelu nejenom o programování
excelentně v Excelu - detailní vysvětlení funkcí
.
 25.01.2006 : 2A i 4B pro týden výukového volna
nastudujte si začátky PHP

seriál na Linuxsoftware - výborný seriál, podle kterého se to naučí snad každý
 25.01.2006 : 1A, 3B, 4B - grafika pro týden výukového volna
Vyzkoušejte si práci s vrstvami.
Gimp - skutečně podrobná učebnice Gimpu
 23.01.2006 : 3A - matematika pro týden výukového volna
Vzhledem k velice slabým výsledkům z písemné práce by bylo velice vhodné spočítat co nejvíce z těchto úloh:

obecná rovnice přímky v rovině
parametrické vyjádření přímky v rovině
vzájemná poloha přímky v rovině
úlohy v rovině

Minimální požadavek je tento: vynásobte svoji známku z poslední písem. práce pěti a dostanete počet příkladů, který máte spočíst.
Nedávejte přednost nejtrapnějším úlohám ze začátku dokumentu!