Rozpis školního roku

leden
 10.01.2006 : ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006
Vyučování začíná ve čtvrtek 1. září 2005
MATURITY podzimní termín – pátek 16. září 2005
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26.října a čtvrtek 27. října 2005
Školení BOZP a PO 8.11. (úterý) – účast všech zaměstnanců bezpodmínečně nutná
Klasifikační porada 15. 11. (úterý) v 15.30 hod. (v klubovně)
Třídní schůzky 15. 11. (úterý) v 16.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ sobota 10. prosince 2005
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2005 a skončí v pondělí
2.1.2006. Vyučování zahájeno v úterý 3.1.2006.
Klasifikační porada v úterý 24.1.2006 v 15.30 hod
První pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2006
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2006
Maturitní ples 10. února 2006
Jarní prázdniny jsou v okrese Trutnov stanoveny na 13.3. – 19.3. 2006
Maturitní písemná práce z českého jazyka 5. dubna 2006
Třídní schůzky a klasifikační porada 11. dubna 2006 (úterý) v 16.00 a 15.30 hod.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 2006
Přijímací zkoušky v pondělí 24. dubna 2006 – 1. kolo
Maturitní zkoušky: od 22. května 2006
Odborné praxe : 22. 5. – 1. 6. 2006
Druhé pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2006
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července do pátku 1. září 2006
Vyučování ve školním roce 2006-2007 začne v pondělí 4. září 2006