Informační technologie

číslo oboru: 26-47-M/003


Technický obor, který je zařazen mezi elektrotechnické obory, zabývá se především správou počítačových sítí a softwarovým vybavením.
Absolventi tohoto oboru jsou připraveni na studium na VŠ technického charakteru případně mohou nastoupit hned po absolvování SŠ jako správce sítě, webdesigner, počítačový operátor, atd.
Absolvent je navíc obstojmě obeznámen s objektovým programováním či počítačovou grafikou a samozřejmě ovládá kancelářské balíky programů a návrhy a zprávu menších databází (desktopových - Access i serverových - MySQL).
Vyučované odborné předměty jsou:

Správa počítačových sítí

Programové vybavení
Operační systém Windows a uživatelské programy v síti Novell Netware
Kancelářský balík aplikací MS Office a srovnání s konkurenčními produkty
Propojení aplikací MS Office programovacím jazykem Visual Basic for Application
Office a spolupráce s Internetem
Grafické a prezentační programy
Databázové systémy (MS Access)

Počítačové sítě
Základní pojmy sítí
Topologie sítí
Referenční model ISO/OSI
Hardwarové zajištění komunikace: kabely, síťové karty, huby, switche, optická vlákna, mikrovlnné spoje atd. Jejich principy a porovnání
Internetworking - spojování sítí na různých vrstvách modelu ISO/OSI: mosty, směrovače srovnání a funkce
Novel Netware 5 - síťový operační systém
NDS objektová adresářová databáse: objekty a jejich typy, objektová práva, práva k vlastnostem objektů, práva k adresářům a souborům a jejich atributy
Tisky v sítích
Síťové protokoly: IPX/SPX, TCP IP, RIP, NetBios atd.
Internet: adresování v sítích Internet, problematika připojení PC a LAN k internetu, druhy připojení
Architektura Internetu a jeho služby
Webservery a mailservery - činnost, služby, konfigurace

Programování
Algoritmizace a tvorba vývojových diagramů.
Programovací jazyk Pascal 7.0
Řešení složitějších programů (např. život, průchod bludištěm).
Programovací jazyk Object Pacal a práce s objekty.
Programové prostředí Delphi.
Programování databázových projektů

Počítačová grafika
Vektorová grafika (Corel Draw, Zoner Calisto) - práce se základními objekty, logické operace, křivky, výplně a obrysy, přechody, stíny a další efekty.
Rastrová grafika (Corel PhotoPaint, Gimp) - základní objekty, výplně přechody, text, práce s vrstvami a jejich interakce, maska, efekty a filtry.
Vzájemné exporty a importy vektorové a rastrové grafiky, export pro web.
Strojírenská grafika (Autocad 2002) - základní objekty a modifikace, práce s vrstvami, bloky, atributy, tisk, 3D modelování, rendering.

Tvorba webových stránek
Tvorba webových stránek pomocí jazyka XHTML 1.1 Strict a kaskádových stylů - CSS 2.1.
Základy JavaScriptu - "oživení a rozhýbání" webových stránek.
PHP a MySQL - tvorba interaktivních webových formulářů.
Redakční systémy a blogy.
Samostatné práce: standardní grafická webová stránka, internetový obchod, informační systém, blog.

Praktická cvičení
Prakticé úlohy:
Instalace hardware do pracovní stanice.
Instalace OS a aplikačního software.
Připojení pracovní stanice do sítě pear to pear.
Připojení pracovní stanice do sítí client - server typu Microsoft a Novell.
Základní operace správy sítě - Tvorba objektů a řešení práv v sítích Microsoft a Novell.
Řešení síťového tisku.
DNS - Tvorba zóny a záznamů.
Instalace a konfigurace serverů - souborového, webového, poštovního.
Instalace a konfigurace poštovních klientů.
Studenti budou rozvíjet web-stránek. V zásadě dobrý web-stránek. Ale student Václav zveřejněné na svých internetových stránkách takto: "Stáhnout software pro váš počítač. ..." To je nepřijatelné a je velmi špatný. Tyto texty by neměly být na web-stránkách našich studentů.
Notes (in English).