Přihlášení do informačního systému

Zadejte vaše uživatelské jméno a heslo.

Přístup pro rodiče:
uživatelské jméno: ' r ' + 1. písmeno jména + celé příjmení
heslo: rodné číslo studenta
Příklad: Syn Karla Nováka má rodné číslo 8402073625
uživatelské jméno: rknovák
heslo: 8402073625

uživatel:
přístup:
přihlašovací jméno:

heslo: