Vybavení školy


Pro studium i volný čas jsou studentům k dispozici následující učebny a vybavení:

Počítačové učebny

Chemické laboratoře

Počítačové učebny

učebna 58
učebna 58 Tato učebna je vybavena 15 počítači starších typů a slouží pro výuku předmětu počítačová praxe, kde žák prakticky aplikuje znalosti z předmětu Počítačové sítě. Mimo jiné se využívá také k sestavování počítačových sestav a k praktickým záležitostem z oblasti hardware.
učebna 59
učebna 59 V učebně 59 se nachází 15 počítačů Celeron 433 se 128 MB operační pamti nebo PII s 128 MB operační paměti. Tato učebna se využívá hlavně pro výuku středně náročných, ale i náročnějších aplikací, jako je např. Autocad 2002 pro předmět počítačová grafika nebo Delphi 4 pro programování. Po skončení výuky je opět učebna využívána k samostudiu a pro samostatnou práci s Internetem.
učebna 60a
učebna 60a V učebně 60a se nachází 16 počítačů osazených procesory Celeron-366 s 160 MB operační paměti a zvukovou kartou nebo počítačů PII se 128 MB operační paměti. Na učitelském počítači je navíc k dispozici scanner. Tato učebna slouží zejména k výuce předmětů týkajících se středně náročných aplikací. Jsou to např.: počítačová grafika (Photoshop, Autocad, Corel), výpočetní technika (MS Office profesional), programování (Delphi 4) Po výuce je tato učebna k dispozici pro samostudium případně pro práci s Internetem a to až do 1800.
učebna 60b
učebna 60b Učebna 60b je vybavena 16 na dnešní dobu již zastaralými počítači IBM PS2 a proto se využívá pro výuku nenáročných DOSovských aplikací. Jsou to výuka psaní na PC v předmětu počítačová typografie a hlavně Borland Pascal 7.0 v předmětu programování.
učebna 61
učebna 61 V učebně 61 se nachází 16 počítačů AMD 2400 s 256 MB operační paměti. Tato učebna slouží k výuce náročnějších aplikací, zejména k výuce grafiky (Autocad, Corel) a k výuce databází (Microsoft Access). Dále je tato učebna vybavena dataprojektorem a promítacím plátnem.


Chemické laboratoře

chemické laboratoře Škola vlastní v současné době tři chemické laboratoře, které jsou využívány jako laboratoř analytická, fyzikálně chemická a základní chemická laboratoř. K laboratořím patří váhovna, fotokomora, digestorovna, přípravna a sklad chemikálií.


učebna 59 Laboratoře jsou dostatečně vybaveny chemickým sklem a chemikáliemi pro základní výuku a klasickou analytickou chemii. Co se týče přístrojové techniky jsou pro studenty k dispozici tyto přístroje: digitální a tužkové pH metry, konduktometry, fotometry (SPEKOL 10, SPEKOL 11) a moderní spektrofotometr NOVA 30 s termoreaktorem a příslušenstvím, refraktometry, polarimetry, elektrolyzér, automatické byrety, vybavení fotokomory a další.
Ze skleněných aparatur se používají: Orsátův přístroj, viskozimetry, stalagmometry, Soxhletovi přístroje, přístroje Parnas-Wagner, Kippovy přístroje, destilační a rektifikační aparatury, destilační a redestilační aparatura na vodu a iontově výměnná kolona na deionisovanou vodu.
zušlechťovna textilií
Kromě těchto laboratoří má škola ještě vybavenou další laboratoř a dílnu pro praktickou výuku zušlechťování textilií (včetně skladu barviv). Zde patří k základnímu vybavení tiskařský stůl a zařízení na barvení textilií.